Project A27 Houten – Hooipolder

Project A27 Houten – Hooipolder

Het project A27 Houten - Hooipolder staat in het teken van de vernieuwing en verbreding van een cruciaal stuk snelweg tussen Houten en Knooppunt Hooipolder. Deze opdracht is gegund aan De Groene Waarden, een bouwconsortium bestaande uit de bedrijven Besix, Mobilis, Van Gelder en Mourik. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in het aanpakken van een van de meest beruchte fileknelpunten in Nederland, namelijk het traject Houten-Hooipolder.

Het traject tussen Houten en Hooipolder is een bekend verkeersknelpunt wat een prominente plek inneemt in de file top 10. Met de geplande verbreding van de snelweg wordt een significante vermindering van deze files verwacht, wat de dagelijkse reistijd voor duizenden automobilisten zal verkorten.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van dit deel van de A27 om de verkeersdoorstroming te bevorderen en de overlast van files en sluipverkeer in de regio te verminderen. Er zullen uitgebreide werkzaamheden plaatsvinden, niet alleen aan de weg zelf, maar ook aan bruggen, viaducten, en andere infrastructuuronderdelen van de A27. De aanbesteding voor het traject tussen Everdingen en Hooipolder is in december 2022 al voltooid, waardoor met deze recente gunning het gehele traject tussen Houten en Hooipolder wordt aangepakt.

De werkzaamheden binnen dit project omvatten:

  • De verbreding van de snelweg over een lengte van ongeveer 7 kilometer vanaf Houten richting Everdingen, waarbij in zuidelijke richting vier rijstroken worden aangelegd. In noordelijke richting blijven de huidige twee rijstroken en een spitsstrook behouden.
  • De vernieuwing van de Hagesteinsebrug en de verbreding van de Houtensebrug, waarbij de nieuwe Hagesteinsebrug tevens zal worden uitgerust met een fietsverbinding.
  • De aanleg van nieuwe op- en afritten.
  • De ingrijpende transformatie van Knooppunt Hooipolder.
Meer informatie over het project

Met het project A27 Houten-Everdingen zet Nederland een belangrijke stap naar een toekomst met vlotter verkeer, minder files en een verbeterde regionale bereikbaarheid. Door de samenwerking van ervaren bedrijven en de inzet van Rijkswaterstaat belooft dit omvangrijke infrastructuurproject een significante verbetering voor dagelijkse weggebruikers en draagt het bij aan een duurzamer en efficiënter wegennet. Dit project belooft niet alleen de doorstroming van het verkeer te verbeteren, maar ook de infrastructuur rondom Houten en Everdingen aanzienlijk te moderniseren.