Insights coaching

Insights coaching

Zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie

Insights Discovery richt zich voornamelijk op zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Intern gebruiken wij de principes van Insights om onszelf verder te ontwikkelen en anderen beter te kunnen begeleiden bij hun loopbaan.

Wat is Insights?

Insights Discovery is een waardevrij model om inzicht te krijgen in mensen hun persoonlijke voorkeuren. Aan de hand van een vragenlijst heb je in een korte tijd, middels een eenvoudig en toegankelijk 4-kleurenmodel, een uitgebreid inzicht in jezelf en de mensen met wie je samenwerkt. Met behulp van het Insights profiel krijg je sterker zelfinzicht en kun je effectiever communiceren en samenwerken met anderen. Het is een perfect instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

De principes van Insights zijn gebaseerd op de ideologie van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren: ieder mens heeft een voorkeursmanier van omgaan met de wereld en de mensen om hem heen. Hij gebruikt de bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de functies Denken, Voelen, Gewaarworden en Intuïtie om duidelijk te maken waarom mensen verschillend op situaties reageren, communiceren en relaties aangaan.

De belangrijkste punten van het Insights model zijn:

 • Waardevrij (je bent niet goed of fout)
 • Praktische 4-kleurentaal
 • Begrijpelijk en toegankelijk
 • Uniek persoonlijk profiel
 • Statistisch gevalideerd en betrouwbaar
 • Bied inzicht in voorkeuren voor gedrag, communicatie en drijfveren.
 • Tool om de diepte in te gaan. Zowel met teams als individueel.

Hoe gaat het Insights traject in zijn werk?

Deelname aan het coachingstraject is uiteraard geheel op vrijwillige basis. Deelnemers zullen online een vragenlijst van 25 meerkeuze vragen invullen; de zogenaamde Insights Discovery test. Aan de hand van de antwoorden worden de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen in kaart gebracht. Deze voorkeuren komen in een persoonlijk Insights profiel van ten minste 20 bladzijden. Hierin komen de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten naar voren, welke worden gepresenteerd via een toegankelijk 4-kleurenmodel.

Naderhand wordt jouw Insights profiel uitgebreid besproken met jouw Insights coach Nienke of Michel. Na het bespreken van het profiel laat de coach dit een aantal maanden inzinken. Wanneer jij vervolgens toe bent aan een verdieping, plan je samen een vervolg op de Insights training in. Het gehele traject is per persoon verschillend en afhankelijk van persoonlijke wensen en behoeften.

De Insights kleuren

De Insights Kleuren zijn een combinatie van de Jungiaanse bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.

1

Helder Blauw

Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om hen heen graag begrijpen
 • willen graag eerst over alle juiste informatie beschikken voordat ze verder gaan
 • zetten eerst alles goed op een rij voordat ze tot actie overgaan
 • houden vast aan een afstandelijk en objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk

2

Vurig Rood

Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • houden van positieve actie en varen een duidelijke koers
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn open en direct in de omgang met anderen
 • zijn vasthoudend en vastberaden in hun focus op resultaat
 • streven naar een specifieke en tastbare uitkomst

3

Stralend Geel

Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn enthousiast en moedigen anderen aan om mee te doen
 • zoeken andere mensen op en genieten van hun gezelschap
 • willen graag betrokken worden
 • willen graag dat hun bijdrage wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • zijn overtuigend, innemend en hartelijk

4

Zacht Groen

Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen wat voor hen belangrijk is
 • streven naar harmonie en diepgang in hun relaties
 • zullen alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen
 • hechten aan een democratisch proces waarin respect voor het individu centraal staat
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming

Wat levert Insights Discovery op en waarom is het waardevol?

Het Insights Discovery profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te erkennen en te waarderen. Het succes van teams en organisaties valt en staat namelijk bij de effectiviteit van haar medewerkers.

 • Insights biedt inzicht in jezelf en anderen;
 • Verschillen begrijpen, waarderen en benutten;
 • Effectiever communiceren en samenwerken;
 • Mensen begrijpen beter wat hen energie geeft en hoe ze gelukkiger kunnen zijn op werk;
 • Insights biedt duidelijke handvaten voor persoonlijke ontwikkeling.