Knooppunt Nieuwe Meer A10

Knooppunt Nieuwe Meer A10

Het project "Knooppunt Nieuwe Meer A10" is een ambitieuze opdracht gericht op de vernieuwing en verbetering van de A10 Zuid, waarbij een grootschalige reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer centraal staat. Dit project is essentieel voor het vergroten van de veiligheid en het verbeteren van de doorstroming op een van de drukste verkeersaders in Nederland. Een van de kernaspecten van deze reconstructie is het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, een strategie die de efficiëntie en veiligheid op de weg aanzienlijk zal verbeteren.

Het project is in 2022 gegund aan de bouwcombinatie TriAX, bestaande uit Dura Vermeer, Heijmans, en BESIX. De eerste fase van de reconstructie startte in 2023 en omvatte diverse voorbereidende werkzaamheden, zoals grondonderzoek, het opzetten van bouwterreinen en het omleggen van kabels en leidingen. Deze zorgvuldige voorbereidingen leggen de basis voor een vlot verloop van de verdere reconstructiewerkzaamheden, die zullen bijdragen aan een veiliger en efficiënter knooppunt Nieuwe Meer Amsterdam op de A10 Zuid.

De werkzaamheden

Om de capaciteit van de snelweg te vergroten en de verkeersflow te optimaliseren, wordt het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van vier naar zes. Vier rijstroken zijn bestemd voor doorgaand verkeer, terwijl twee rijstroken zijn gereserveerd voor bestemmingsverkeer. Deze uitbreiding vereist een ingrijpende aanpassing van de bestaande infrastructuur, waaronder de verbouwing van veertien bestaande viaducten en de constructie van een nieuwe fly-over die de A4 met de A10 Zuid verbindt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid en leefbaarheid door het gebruik van stiller asfalt en het plaatsen van geluidschermen langs de weg.

Een ander belangrijk onderdeel van het project is de herinrichting van de Schinkelbrug. Deze bestaat momenteel uit vijf beweegbare bruggen, waarvan twee voor de snelweg, twee voor de trein en een voor de metro. In de nieuwe situatie zal de oudste wegbrug worden gesloopt en vervangen worden door twee nieuwe bruggen. Daarbij bouwen we ook twee extra bruggen voor bestemmingsverkeer naar Amsterdam: een aan de noordkant en een aan de zuidkant van de huidige Schinkelbrug. Bovendien wordt aan de nieuwe zuidelijke brug een fietspad toegevoegd, wat de bereikbaarheid en mobiliteit voor fietsers aanzienlijk zal verbeteren.

Lees meer over het project

Double Diamond kruising

Een innovatieve aanpak wordt gehanteerd bij de herinrichting van de kruising bij de Amstelveenseweg, waar een Double Diamond kruising wordt gerealiseerd. Deze diverging diamond interchange (DDI) kruising, een relatief nieuw concept in Nederland, optimaliseert de verkeersflow door het verkeer kortstondig naar de andere weghelft te leiden, waardoor weggebruikers slechts met één verkeerslicht te maken krijgen in plaats van twee.  Om ruimte te maken voor de toekomstige snelwegtunnel wordt de noordelijke toerit S108 verplaatst.