Uitbreiding Prinses Amaliahaven

Uitbreiding Prinses Amaliahaven

Rotterdam is vastberaden om haar positie als grootste haven van Europa te behouden. Om deze ambitie te realiseren, is een grootschalig project gestart: de uitbreiding van de Prinses Amaliahaven. Dit project is cruciaal om de grootste containerschepen ter wereld efficiënt te kunnen ontvangen op Maasvlakte 2. In opdracht van Het Havenbedrijf Rotterdam, hebben HOCHTIEF, Van Oord, en Ballast Nedam de handen ineengeslagen voor de realisatie van dit project. Met een indrukwekkende uitbreiding van 2,4 kilometer aan geavanceerde kademuur, wordt de capaciteit van de haven aanzienlijk vergroot.

1

2,4 kilometer

Slimme kademuren

2

1.825 meter

Diepzeekade

3

360 meter

Grondkeringen

De Rotterdamse haven is een levendige doorvoerhaven waar dagelijks ongeveer 356 zee- en binnenvaartschepen binnenkomen en vertrekken. Door de groei van e-commerce en de toenemende grootte van containerschepen, is uitbreiding noodzakelijk. De nieuwe diepzee- en binnenvaartkades in de Prinses Amaliahaven bieden ruimte voor de ontwikkeling van containerterminals en het efficiënt laden en lossen van grotere aantallen en grotere schepen. Deze uitbreiding omvat 1.825 meter aan diepzeekades en 160 meter aan binnenvaartkade, versterkt met 360 meter aan grondkeringen. De binnenvaartkade krijgt een kerende hoogte van 18 meter. Bij de diepzeekades is dat 29 meter.

Efficiënte en duurzame aanpak

In lijn met de Rotterdamse aanpak wordt de uitbreiding gekenmerkt door efficiëntie en duurzaamheid. Zo worden bouwmaterialen over het water aangevoerd om de hinder op de weg te minimaliseren terwijl de containerterminals ongestoord door kunnen werken. Daarnaast dragen het gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) in bouwmachines, het inzetten van elektrische kranen, en het gebruik van groene stroom bij aan een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot. Zo sluiten we aan bij de ambities van het Havenbedrijf Rotterdam om schadelijke uitstoot te verminderen. Bovendien bevordert de plaatsing van ECOncrete blokken de onderwaterbiodiversiteit door het creëren van kunstmatige riffen.

Meer informatie over de Kademuurbouw Amaliahaven

De uitbreiding van de Prinses Amaliahaven is een cruciale stap voor de Rotterdamse haven om haar leidende positie in Europa te behouden en uit te bouwen. Dit ambitieuze project vergroot niet alleen de capaciteit om de grootste containerschepen efficiënt te ontvangen, maar zet ook sterk in op duurzaamheid en minimalisering van de milieu-impact. Met de realisatie ervan bevestigt Rotterdam haar reputatie als innovatieve en toekomstgerichte haven, klaar om de uitdagingen van de groeiende mondiale handel en e-commerce aan te gaan.