Selectieve Onttrekking IJmuiden

Selectieve Onttrekking IJmuiden

Het project Selectieve Onttrekking in IJmuiden is een innovatieve oplossing om de toename van zoutwater in het Noordzeekanaal tegen te gaan, een probleem dat is verergerd door het gebruik van de nieuwe Zeesluis IJmuiden. In vergelijking met de voorganger, de Noordersluis, laat de Zeesluis IJmuiden aanzienlijk meer zoutwater het Noordzeekanaal binnenstromen. Een te hoge concentratie zoutwater in het kanaal kan negatieve gevolgen hebben voor de ecologie, de natuur, de land- en tuinbouw, en zelfs ons drinkwater.

Hoe werkt het?

Om de verzilting van het Noordzeekanaal en de omliggende gebieden tegen te gaan, wordt er binnen dit project een zogenaamde zoutdam gebouwd in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex te IJmuiden. Deze constructie werkt als een soort 'zoutwaterbrievenbus'. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het naar de bodem. Via een opening onderaan de zoutdam kan het zoutwater vervolgens via het Spui- en Gemaalcomplex terugvloeien naar de zee. Het zoetwater wordt door deze zoutdam tegengehouden, waardoor het in het Noordzeekanaal blijft.

Lees meer over de Selectieve Onttrekking

De ontwikkeling en realisatie van de Selectieve Onttrekking is in handen van Rijkswaterstaat, die het project in 2021 heeft gegund aan Van Hattum en Blankevoort. Na een reeks voorbereidende activiteiten is de bouw van de zoutdam officieel van start gegaan in oktober 2022. Dit project markeert een belangrijke stap in de bescherming van de waterkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied en draagt bij aan het behoud van een gezonde en duurzame omgeving.