Project Afsluitdijk

Project Afsluitdijk

Levvel, een samenwerkingsverband bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel, heeft een aanpak gekozen die risicobeheersing, het benutten van kansen, duurzaamheid, en de slimme toepassing van bewezen technologie centraal stelt. Het project richt zich op het significant verhogen van de veiligheid en duurzaamheid van de Afsluitdijk. Door de dijk te versterken, wordt deze bestand tegen stormen die eens in de tienduizend jaar voorkomen, waardoor een uitzonderlijk niveau van bescherming wordt geboden. Daarnaast wordt de afvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee vergroot. Dit wordt gerealiseerd door het uitbreiden van de spuisluizen en het installeren van nieuwe pompen, met het principe van energie-efficiëntie voorop: spuien wanneer mogelijk en pompen wanneer noodzakelijk.

Een opmerkelijk aspect van dit project is de zorgvuldige integratie met de bestaande natuurlijke en culturele waarden. De historische Spuisluizen in Den Oever worden niet alleen behouden maar ook gerenoveerd, waarbij de nieuwe toevoegingen zoals extra spuicapaciteit en pompen naadloos worden geïntegreerd. Innovatie staat centraal in Levvel's aanpak, zoals blijkt uit de toepassing van unieke betonnen elementen voor dijkversterking en de introductie van een hoogwaterkering met vezelversterkte kunststof schuiven in de vismigratierivier.

Lees meer over project Afsluitdijk

Daarnaast wordt de verkeersveiligheid op de snelweg A7 verbeterd door verbreding van de vluchtstroken. Het project heeft ook oog voor recreatie en ecologie; er wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Waddenzeezijde van de dijk, en er zijn specifieke ecologische voorzieningen en visvriendelijke pompen gepland om de lokale biodiversiteit te ondersteunen en te verrijken.

Kortom, het versterkingsproject van de Afsluitdijk door Levvel is een voorbeeld van hoe moderne engineering, respect voor natuur en erfgoed, en innovatie hand in hand kunnen gaan om een veiligere en duurzamere toekomst te creëren.