Project A16 Rotterdam

Project A16 Rotterdam

Het project A16 Rotterdam, ook bekend als de Groene Boog, is een ambitieuze onderneming die gericht is op de aanleg van een 11 kilometer lange nieuwe rijksweg. Deze weg verbindt de A16/A20 bij het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

De nieuwe A16 Rotterdam is ontworpen om, wanneer deze in gebruik genomen wordt, energieneutraal te zijn, met innovatieve kenmerken zoals grondwallen, geluidschermen en geluiddempend asfalt. Deze eigenschappen maken het een van de best ingepaste rijkswegen in Nederland. Een opmerkelijk onderdeel van het project is de aanleg van een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, bekend als de Rottemerentunnel, die onder de Rotte en de Grindweg doorloopt.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.

A16 Rotterdam werkzaamheden:

  • Een nieuwe rijksweg met een maximale rijsnelheid van 100 km/u om de veiligheid en milieu-impact te optimaliseren.
  • Aanpassingen en aansluitingen bij bestaande wegen zoals de A13, de N209 bij Rotterdam The Hague Airport, en lokale verbindingswegen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
  • Het Terbregseplein wordt herontworpen om een soepele aansluiting op de nieuwe snelweg te garanderen.
  • Toepassing van tweelaags zoab fijn asfalt en de installatie van geluidschermen en grondwallen om geluidshinder te verminderen.
  • Herinrichting en verbetering van aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos, met nieuwe fiets- en wandelpaden om de recreatieve waarde te vergroten.
Meer weten over het project?

Het constructiewerk van De Groene Boog A16 is al in een vergevorderd stadium, met het grootste deel van het bouwwerk voltooid. De focus ligt momenteel op het aanleggen van de wegen die de diverse constructies met elkaar verbinden, waardoor de definitieve vorm van het project steeds duidelijker wordt. In de Rottemerentunnel zijn de werkzaamheden gericht op de tunneltechnische installaties, die naar verwachting gedurende een jaar uitvoerig zullen worden getest.

Dit project illustreert de toewijding aan innovatie, duurzaamheid in stedelijke infrastructuurontwikkeling en is een voorbeeld van moderne infrastructuur die zorgvuldig is ontworpen om zo goed mogelijk in het bestaande landschap te passen en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren.