Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Amsterdam Zuid

Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Amsterdam Zuid

Het project Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Amsterdam Zuid is een ambitieus initiatief gericht op de transformatie en uitbreiding van Station Amsterdam Zuid, momenteel het snelst groeiende station van Amsterdam. Met een visie op het creëren van een modern en efficiënt vervoersknooppunt, streeft het project ernaar om het station niet alleen te accommoderen voor de huidige passagiersaantallen maar ook voor de verwachte groei in de toekomst.

De werkzaamheden

De geplande uitbreiding van het station omvat een integratie van verschillende vormen van openbaar vervoer, waaronder trein, metro, tram en bus, binnen een compact en toegankelijk gebied. Dit faciliteert een soepele overstap tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Belangrijke toevoegingen zijn onder andere nieuwe begin- en eindpunten voor de metro's van de Noord/Zuidlijn en de trams van de Amstellijn. Naast de Nederlandse treinen zullen mogelijk in de toekomst ook internationale treindiensten de stations gebruiken. Daarnaast wordt er aan de zuidzijde van station Amsterdam Zuid extra ruimte gecreëerd voor een uitbreiding met een extra perron en een 5e en 6e spoor.

Het project voorziet het station straks van twee entrees. De huidige hoofdingang, de Minervapassage, wordt verbreed en er wordt een nieuwe entree gerealiseerd, de Brittenpassage. Dit verbetert de toegankelijkheid en verbinding met omliggende gebieden, waaronder tram- en bushaltes, taxistandplaatsen en zones voor kort parkeren (kiss&ride). Daarnaast zal de stationsomgeving verrijkt worden met een divers aanbod aan winkels en voorzieningen, wat bijdraagt aan de levendigheid en functionaliteit van het gebied.

Afbeelding: Visualisatie van Mobilis

De bouw van de OV-terminal in Amsterdam Zuid is een van de meest omvangrijke infrastructurele projecten in Nederland en onderdeel van het programma Zuidasdok, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Zuidasdok verbetert de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad. Concreet gaat het om de verbreding van de A10 Zuid (van acht naar twaalf rijstroken), het onder de grond brengen van de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas en de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid tot een openbaar vervoerknooppunt voor trein, metro, tram en bus. De uitvoering van de OV-terminal is in handen van bouwcombinatie Nieuw-Zuid, bestaande uit Mobilis, Boskalis en Van Gelder.

Een significante ontwikkeling binnen project Zuidasdok is het ondergronds brengen van de A10 Zuid waardoor er maar liefst 120.000 m2 aan ruimte vrijkomt voor openbare voorzieningen. De openbare ruimte rondom het station krijgt een nieuwe inrichting met pleinen en wandel- en fietsroutes met veel aandacht voor groenvoorzieningen. Het ondergronds brengen van de A10 draagt niet alleen bij aan de esthetiek en gebruiksvriendelijkheid van de omgeving, maar verbetert ook de luchtkwaliteit van de Zuidas en vermindert geluidsoverlast.

Het Openbaar Vervoer Terminal-project in Amsterdam Zuid is een grootschalige onderneming gericht op het transformeren van Station Amsterdam Zuid tot een van de belangrijkste vervoersknooppunten van de stad. Het project omvat de integratie van trein, metro, tram, en bus binnen een efficiënt en toegankelijk gebied, vergemakkelijkt door de toevoeging van nieuwe ingangen en de uitbreiding van faciliteiten. Het project heeft als doel de bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam Zuid en de noordelijke Randstad significant te verbeteren en speelt tevens een sleutelrol in de verdere groei en ontwikkeling van Amsterdam als een internationaal vervoersknooppunt.