Maasvlakte 2

Maasvlakte 2

De haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa, speelt een cruciale rol in de internationale handel en de Nederlandse economie. De toenemende goederenstroom via deze haven heeft geleid tot een groeiende interesse van bedrijven om zich in de regio te vestigen. Dit succes bracht echter ook een uitdaging met zich mee: de capaciteit van de haven. Zonder uitbreiding zou de haven van Rotterdam in 2013 al te klein zijn geworden, vooral voor de overslag van containers. Dit zou bedrijven kunnen dwingen om uit te wijken naar andere havens, vaak buiten Nederland, wat een gemiste kans zou zijn voor de Nederlandse economie.

Om deze uitdaging aan te gaan en de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken, is Maasvlakte 2 ontwikkeld. Dit project, een zeewaartse uitbreiding van de bestaande Maasvlakte, biedt 1000 hectare aan kavels direct aan diep water. Deze uitbreiding is specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van de containertransport en chemische industrie. De bouw van de tweede Maasvlakte, uitgevoerd door de aannemersbedrijven Van Oord en Boskalis onder het samenwerkingsverband PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte), maakt het mogelijk voor de allergrootste zeeschepen om de haven 24 uur per dag te bereiken.

Innovatieve kustverdediging

Een bijzonder aspect van Maasvlakte 2 is de innovatieve kustverdediging, bestaande uit zeven kilometer zandkust (strand en duinen) en 3,5 kilometer harde kustverdediging. Deze laatste omvat een keienkust met een rif van betonblokken, die samen een effectieve ‘tandem’ golfbreker vormen. Deze innovatieve aanpak, een primeur in zijn soort, vereiste uitgebreid onderzoek en optimalisatie, mede mogelijk gemaakt door de expertise van Deltares tijdens de aanbestedingsfase, het ontwerp en de realisatie van het project. Voor de constructie van het nieuwe kubussenrif in Maasvlakte 2 zijn betonblokken van elk 40 ton gebruikt. Deze blokken zijn geproduceerd door de bestaande blokken, die ooit de oude havenuitbreiding Maasvlakte 1 beschermden, te recyclen.

Lees meer over de Maasvlakte

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

De ontwikkeling van de 2e Maasvlakte is een zorgvuldig voorbereid project, onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project onderstreept de ambitie van de Nederlandse overheid om de positie van Rotterdam als belangrijke internationale haven te versterken, met respect voor natuur, milieu en leefomgeving. PMR omvat niet alleen de ontwikkeling van Maasvlakte 2, maar ook natuurcompensatieprojecten en initiatieven om het bestaande havengebied en de leefomgeving in de regio Rijnmond te verbeteren.

PMR bestaat uit drie deelprojecten:

  • Maasvlakte 2: De aanleg van nieuw havengebied en uitvoering van bijbehorende natuurcompensatie om schade aan beschermde natuur te compenseren.
  • Nieuwe natuur- en recreatiegebieden: Op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam wordt 750 hectare nieuwe natuur- recreatiegebieden gecreëerd.
  • Bestaand Rotterdams gebied: Een reeks projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond te verbeteren.

Project Maasvlakte 2 markeert een significante mijlpaal in de ontwikkeling van de haven van Rotterdam, waarbij innovatie, duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Door de uitbreiding met 1000 hectare aan nieuw havengebied direct aan diep water, is niet alleen de capaciteit voor containertransport en de chemische industrie vergroot, maar ook de positie van Rotterdam als grootste en belangrijkste haven van Europa versterkt. Het project, uitgevoerd met een vooruitstrevende aanpak op het gebied van kustverdediging en met respect voor natuur en milieu, toont aan hoe modern havenbeheer kan bijdragen aan zowel economische expansie als milieuverantwoordelijkheid. Met Maasvlakte 2 is een toekomstbestendige basis gelegd voor verdere groei en ontwikkeling van de haven van Rotterdam, waarmee het niet alleen een kroonstuk is voor Nederland maar ook een voorbeeldfunctie vervult voor havenontwikkeling wereldwijd.