Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid

Het project Aanpak Ring Zuid Groningen omvat een ingrijpende herinrichting van de zuidelijke ringweg van Groningen, een cruciale verkeersader die dwars door de stad loopt en ongeveer twaalf kilometer beslaat, van Hoogkerk tot Westerbroek. Deze weg speelt een vitale rol voor zowel het lokale als doorgaande verkeer.

Met de groei van Groningen - een toename in inwoners en bezoekers die naar de stad komen voor werk, onderwijs, winkelen, uitgaan, of sociale activiteiten - neemt de verkeersdruk aanzienlijk toe. Vooral tijdens spitsuren kan de huidige infrastructuur de vraag niet aan, wat leidt tot opstoppingen en vertragingen. Dit beïnvloedt niet alleen de bereikbaarheid van stadsdelen en omliggende regio's, maar ook de veiligheid en leefbaarheid in en rondom de stad.

Met het oog op de toekomst, tot aan 2030 en 2040, beoogt "Aanpak Ring Zuid" de ringweg aan te passen om te voldoen aan de toenemende verkeersvraag. Dit ambitieuze project richt zich op het verbeteren van de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, en veiligheid. Belangrijke knooppunten zoals het Vrijheidsplein, het Julianaplein, de verdiepte ligging, en het Europaplein zullen met elkaar verbonden worden in een grootscheepse operatie die start op 22 maart en doorloopt tot 2 september.

De aanpak omvat onder meer de uitbreiding van de weg met extra rijstroken en de herinrichting van op- en afritten, wat de toegang tot belangrijke locaties zoals MartiniPlaza en het Martini Ziekenhuis zal verbeteren. Verder wordt het Julianaplein herzien door het verwijderen van verkeerslichten, wat de doorstroming zal bevorderen. Een van de elementen van het project is de verdiepte aanleg van de ringweg op bepaalde secties, waardoor deze uit het zicht verdwijnt en overbrugd kan worden door brede viaducten, waarop het nieuwe Zuiderplantsoen komt. Dit park zal nabijgelegen wijken opnieuw met elkaar verbinden en zorgen voor een groenere en aangenamere stedelijke omgeving.

Meer weten over Aanpak Ring Zuid?

Veiligheid is een ander cruciaal aspect van "Aanpak Ring Zuid". De huidige situatie op de zuidelijke ringweg kent een relatief hoog aantal ongevallen, vooral bij het Julianaplein. Het nieuwe ontwerp voorziet in het scheiden van verkeersstromen en het toevoegen van vluchthavens waar geen vluchtstroken zijn. Daarnaast worden matrixborden geïnstalleerd die snelheidsadvies geven bij druk verkeer, wat bijdraagt aan een veiligere verkeersomgeving.

De uitvoering van dit project is in handen van aannemer Combinatie Herepoort. Hoewel de werkzaamheden onvermijdelijk overlast voor omwonenden en het verkeer met zich meebrengen, worden er maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Dit omvat het behouden van twee rijstroken in beide richtingen tijdens de bouw en het aanleggen van tijdelijke wegen. Daarnaast werkt de organisatie Groningen Bereikbaar aan strategieën om het verkeer tijdens de spits te verminderen, zodat de stad gedurende dit ingrijpende project toegankelijk blijft.